شرکت کرمان باتری ارگ، از افراد متخصص و با تجربه برای همکاری در حوزه های تولید، کنترل کیفیت، منابع انسانی، فنی و نگهداری تعمیرات، خدمات پس از فروش، کارشناس ایمنی و بهداشت دعوت بعمل می آورد. برای استخدام در کارخانه کرمان باتری واقع در شهر کرمان، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33386268-034 تماس حاصل فرمایید.

استخدام

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png.

 

 

 

استخدام مدیر کنترل کیفیت، استخدام مدیر منابع انسانی، استخدام مدیر فنی، استخدام مدیر تعمیرات نگهداری، استخدام کارشناس تعمیرات نگهداری، استخدام کارشناس خدمات پس از فروش، استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای، استخدام کارشناس کنترل کیفیت، استخدام اوپراتور خط تولید، استخدام کارشناس فنی