مقایسه باتری های با قابلیت شارژ مجدد (شارژپذیر) با باتری های یک بار مصرف: