واحد های فنی

سالن مونتاژ

گروه بندي و پاکت زنی صفحات ( Enveloping Machine )

اين مرحله اولين ايستگاه کاري خط مي باشد که ايستگاه پاکت زنی ناميده مي شود . در اين مرحله پليتهاي مثبت توسط نوار هاي عايق (Separators ) ، بصورت کيسه اي عايق بندي شده و با پليتهاي منفي به صورت یکی در میان بر حسب آمپراژ درخواستي ، گروه بندي مي شود .

ريخته گري  ( C.O.S )

در اين مرحله پليتهاي گروه بندي شده ، در دستگاه C.O.S قرار مي گيرند و پس ازتنظيم نحوه چيدن پليتها ، دستگاه بوسيله سرب مذاب ، سر پرچمهاي پليتها را به هم متصل مي کند . سپس اپراتور اين پليتهاي متصل به هم را در درون جعبه باتري قرار داده و به مرحله بعد منتقل مي کند . عمل انتقال ، توسط نوار هاي غلطکي صورت مي گيرد . جعبه هاي باتري قبل از استفاده در ايستگاه ريخته گري ، در ايستگاه پانچ توسط دستگاه پانچ ، بر حسب اندازه هاي مورد نظر سوراخ مي شوند تا از طريق اين سوراخها ، نوارهای سربي سر پرچم ها به يکديگر متصل شوند .

پانچ  (Punching Machine)

در این دستگاه با استفاده از یک جک پنوماتیک و پانچها موجود ، سورخهای بر روی دیوارهای پوسته باتری اییجاد میگردد که راه ارتباطی سرپچمهای سلولهای باتری ایت و در قسمت جوشکاری جوش بین سلولی از طریق این راه ارتباطی صورت میپذیرد .

 

تست اتصال کوتاه ( Short Circuit)

در اين مرحله ، باتري توسط دستگاه تست ولتاژ با ولتاژ مشخصی براي انواع باتري ۱۲ ولت ، تست مي گردد تا در صورت وجود اتصال کوتاه در يک گروه صفحات، دستگاه به صورت خودکار ، محصول را از خط خارج  مي کند .

 

  جوش بین سلولی باتری (Intercell welding machine)

در اين مرحله پس از تست ولتاژ ، نوار سربی ريخته گري شده سر پرچمها ، توسط دستگاه جوش نقطه ای با آمپراژ بالا و فشار از طريق فکهای هیدرولیکی ، دو استرپ را به هم متصل مي کند .

 

تست مقاومت جوش (Resistance welding test)

در این ایستگاه کیفیت عملیات جوشکاری بین سلولی از طریق اندازه گیری مقاومت الکتریکی هر جوش صورت می پذیرد و در صورت وجود ایراد به صورت اتوماتیک باتری معیوب از خط خارج می شود.

 

پلمپ یا جوش درب اول (Heat sealing)

ابتدا اپراتور کنترل نهايي را بصورت چشمي بر روي باتري انجام داده و در صورت تطابق با باتري نمونه ، با گذاشتن درب بر روي جعبه باتري ، محصول وارد دستگاه مي شود .در اين دستگاه درب اول باتري بر روي جعبه باتری با استفاده از صفحه داغ ،  نصب مي گردد .

  تست نشتی درب اول  (Leakage test)

در اين مرحله باتري ها با فشار هوا تست مي شوند تا نسبت به جوشکاری درب اول باتری اطمینان حاصل گردد .

 

جوش حرارتی ترمینالها (Post burning welding)

در اين مرحله به صورت اتوماتیک لبه بوش سربي درب و قطب باهم ذوب شده و به شکل قالب استوانه یکنواخت در مي آيد و جوش کاري مي شود .

 

  حک کد مونتاژ (Code marking)

در اين مرحله بر روي کليه باتري ها به منظور شناسايي و رديابي محصول ، بر روي درب باتري شماره اي حک مي شود .

لازم بذکر است در تمام مراحل بالا بین هر دو دستگاه یک کانوایر ارتباطی وجود دارد.

سالن شارژ

 دستگاه اسید رقیق شده (Filling machine)

در این دستگاه اسید رقیق شده به میزان مشخص و تعریف شده بر حسب نوع باتری، داخل هر سلول یا خانه باتری بوسیله نازلی مخصوص تزریق می گردد.

وانهای شارژ (Formation water Bath)

برای کنترل دمای باتریها در حین فرایند شارژ، آنها درون وانهایی با سطح کنترل شده ای از آب خنک غوطه ور می گردند. سیستم خنک کاری وانهای شارژ جهت پایین نگه داشتن دمای آب که به علت شارژ باتریها بالا می روند ، به طور مستمر فعالیت می کند.

تابلو برقهای رکتیفایرهای شارژ (Rectifiers  IGBT)

کنترل میزان شارژ ، سطح ولتاژ و آمپراژ مورد نیاز شارژ از طریق این دستگاهها صورت می پذیرد و باتریها در دسته های چند عددی به صورت سری داخل وانهای شارژ و از طریق این رکتیفایرها شارژ می گردند.

پر کن و کنترل سطح الکترولیت (Acid leveling)

در این مرحله مجددا الکترولیت مطابق مشخصات فنی باتری ها، درون هر سلول آنها تزریق می گردد تا سطح الکترولیت همه سلولها هم سطح شوند .

سطح التراسونیک (Ultrasonic Acid Level checking)

در این مرحله با استفاده از استفاده از پرابهای التراسونیک میزان سطح اسید سنجیده و در صورتیکه صحیح نباشد باتری مرجوع می گردد .

 

جوش درب دوم (Top cover heat sealing)

ابتدا اپراتور با گذاشتن درب دوم (برای باتریهای MF) بر روي باتري ، محصول وارد دستگاه مي شود .در اين دستگاه درب دوم یا نهایی بر روي جعبه باتری با فرایند هات پلیت نصب مي گردد تا باتری به اصطلاح سیلد گردد و سپس در بخش دیگری از همین دستگاه مجددا تست نشتی هوا برای کنترل فرایند جوش درب دوم انجام می پذیرد و در صورت عدم تایید محصول، باتری معیوب به صورت اتوماتیک از خط خارج می گردد. .

تست نشتی درب دوم (Leakage test)

در اين مرحله  با تزریق هوا از طریق دریچه های تخلیه هوا ، جوشکاری درب دوم مورد تست قرار میگیرد تا از عدم نشتی آن اطمینان حاصل گردد قبل از ورود باتری به این مرحله ، چشمی یا اندیکاتور نشانگر وضعیت باتری را توسط اپراتور در حفره موجود روی باتری به صورت دستی جاگذاری و نصب می  شود .

 

 

شستشو و خشک کن (Washing & Drying machine)

باتری وارد دستگاه شستشو و خشک کن اتوماتیک سه مرحله ای گردیده تا آثار آلودگیهای اسید تراوش شده حین تولید حذف گردند.

 

تست دشارژ سریع  (HRD)

در این مرحله تست  تخلیه سریع باتری جهت شبیه سازی فرایند استارت زنی و کنترل کیفیت باتری انجام می پذیرد.

 

تست ولتاژ بالا (HVT)

در این مرحله تست نشتی مجدد از طریق اعمال ولتاژ بالا و کنترل اتصال کونتاه احتمالی از طریق بدنه باتری جهت کنترل هرگونه نشتی در بدنه انجام می گردد.


حک کد نهایی (Code marking)

در اين مرحله بر روي کليه باتري ها به منظور شناسايي و رديابي محصول ، بر روي درب باتري شماره اي حک مي شود .

لازم بذکر است در تمام مراحل بالا بین هر دو دستگاه یک کانوایر ارتباطی وجود دارد.

واحد تکمیل کاری Finishing

تست مقاومت داخلی  (inner resistance testing)

در این مرحله به جهت اطمینان از وضعیت باتری ، تست مقاومت داخلی انجام می پذیرد

 برس زنی ترمینالها (Brushing & cleaning terminals)

در این مرحله جهت حذف سولفاته ها و آلودگیهای احتمالی ترمینالها، آنها را برس زنی می کنند.

آزمایشگاه (Laboratory)

در این آزمایشگاه کلیه تست های کوتاه مدت برای باتری انجام می پذیرد تا نسبت به عملکرد باتری ها اطمینان حاصل گردد . همچنین بخشی از تستهای مواد اولیه خریداری شده نیز بر اساس دستورالعمل های کنترل کیفیت صورت می پذیرد تا کیفیت مواد خریداری شده قبل از استفاده در فرآیند تولید ، بررسی و تایید گردند .

واحد اسید سازی (Acid dilution system)

واحد اسیدسازی کارخانه کرمان باتری ارگ کاملا اتوماتیک می باشد . این سیستم اسید را از مخازن اسید سولفوریک خالص و آب مقطر را از واحد تصفیه آب دریافت کرده و بر اساس میزان مورد نیاز و همچنین چگالی درخواستی اسید رقیق شده را به صورت کاملا اتوماتیک تهیه و در مخازن ذخیره آنها تخلیه می کند .

سیستم های تصفیه هوای سالن ها (Environment protection system)

به جهت پاک بودن هوای محیط کار پرسنل تولید و همچنین حفاظت از محیط زیست ، سالن های مونتاژ و شارژ توسط سیستم های تصفیه هوا از وجود ذرات معلق سرب و همچنین بخارات اسید پاک می شوند .

فیلتر های این تجهیزات ، بر اساس برنامه منظم تعمیرات و نگهداری ، تعویض می گردند .