آزمایشگاه (Laboratory)

در این آزمایشگاه کلیه تست های کوتاه مدت برای باتری انجام می پذیرد تا نسبت به عملکرد باتری ها اطمینان حاصل گردد . همچنین بخشی از تستهای مواد اولیه خریداری شده نیز بر اساس دستورالعمل های کنترل کیفیت صورت می پذیرد تا کیفیت مواد خریداری شده قبل از استفاده در فرآیند تولید ، بررسی و تایید گردند .

error:

شماره فنیتیپولتاژ(V)آمپر(Ah)جریان لحظه‌ای(A)طول (mm)عرض (mm)ارتفاع (mm)ارتفاع کل (mm)وزن(kg)
MF55030L2125030024817518818813.8
MF55530
L2125545024817518818814.28
MF56030L2126048024817518818814.6
MF56650L3126650028517419219217.24
MF57050
L3127055028517419219217.5
MF57450
L3127460028517419219217.94