آزمایشگاه (Laboratory)

در این آزمایشگاه کلیه تست های کوتاه مدت برای باتری انجام می پذیرد تا نسبت به عملکرد باتری ها اطمینان حاصل گردد . همچنین بخشی از تستهای مواد اولیه خریداری شده نیز بر اساس دستورالعمل های کنترل کیفیت صورت می پذیرد تا کیفیت مواد خریداری شده قبل از استفاده در فرآیند تولید ، بررسی و تایید گردند .

error:

شماره فنیتیپولتاژ(V)آمپر(Ah)جریان لحظه‌ای(A)طول (mm)عرض (mm)ارتفاع (mm)ارتفاع کل (mm)
MF55030L21250300248175188188
MF55530
L21255450248175188188
MF56030L21260480248175188188
MF56650L31266500285174192192
MF57050
L31270550285174192192
MF57450
L31274600285174192192