سالن مونتاژ

گروه بندي و پاکت زنی صفحات ( Enveloping Machine )

 

اين مرحله اولين ايستگاه کاري خط مي باشد که ايستگاه پاکت زنی ناميده مي شود . در اين مرحله پليتهاي منفی توسط عايق پلی اتیلنی (Separators) ، بصورت کيسه اي عايق بندي شده و با پليتهاي مثبت به صورت یکی در میان بر حسب ظرفیت باتری، گروه بندي مي شود .

صفحات خروجی از دستگاه پاکت زنی

ريخته گري  ( C.O.S )

در اين مرحله پليت هاي گروه بندي شده، در دستگاه C.O.S قرار مي گيرند و پس ازتنظيم نحوه چيدن پليتها، دستگاه بوسيله سرب مذاب، سر پرچمهاي پليتها را به هم ریخته گری مي کند. سپس اين دسته پليت ها، در درون جعبه باتري قرار گرفته و به مرحله بعد منتقل می شود. عمل انتقال، توسط نوار نقاله صورت مي گيرد. جعبه هاي باتري قبل از استفاده در ايستگاه ريخته گري، در ايستگاه پانچ توسط دستگاه پانچ، بر حسب اندازه هاي مورد نظر سوراخ مي شوند تا از طريق اين سوراخها، نوارهای سربي سر پرچم ها به يکديگر متصل شوند.

پانچ  (Punching Machine)

در این دستگاه با استفاده از یک جک پنوماتیک و پانچها موجود ، سورخهای بر روی دیوارهای پوسته باتری اییجاد میگردد که راه ارتباطی سرپچمهای سلولهای باتری ایت و در قسمت جوشکاری جوش بین سلولی از طریق این راه ارتباطی صورت میپذیرد .

دستگاه پانچ باتری

 

تست اتصال کوتاه ( Short Circuit)

در اين مرحله ، باتري توسط دستگاه تست ولتاژ با ولتاژ مشخصی براي انواع باتري ۱۲ ولت ، تست مي گردد تا در صورت وجود اتصال کوتاه در يک گروه صفحات، دستگاه به صورت خودکار ، محصول را از خط خارج  مي کند .

دستگاه تست اتصال کوتاه

 

  جوش بین سلولی باتری (Intercell welding machine)

در اين مرحله پس از تست ولتاژ ، نوار سربی ريخته گري شده سر پرچمها ، توسط دستگاه جوش نقطه ای با آمپراژ بالا و فشار از طريق فکهای هیدرولیکی ، دو استرپ را به هم متصل مي کند .

 

 

تست مقاومت جوش (Resistance welding test)

در این ایستگاه کیفیت عملیات جوشکاری بین سلولی از طریق اندازه گیری مقاومت الکتریکی هر جوش صورت می پذیرد و در صورت وجود ایراد به صورت اتوماتیک باتری معیوب از خط خارج می شود.

پلمپ یا جوش درب اول (Heat sealing)

ابتدا اپراتور کنترل نهايي را بصورت چشمي بر روي باتري انجام داده و در صورت تطابق با باتري نمونه ، با گذاشتن درب بر روي جعبه باتري ، محصول وارد دستگاه مي شود .در اين دستگاه درب اول باتري بر روي جعبه باتری با استفاده از صفحه داغ ،  نصب مي گردد .


 

  تست نشتی درب اول  (Leakage test)

در اين مرحله باتري ها با فشار هوا تست مي شوند تا نسبت به جوشکاری درب اول باتری اطمینان حاصل گردد .

تست نشتی درب اول

جوش حرارتی ترمینالها (Post burning welding)

در اين مرحله به صورت اتوماتیک لبه بوش سربي درب و قطب باهم ذوب شده و به شکل قالب استوانه یکنواخت در مي آيد و جوش کاري مي شود .

 

  حک کد مونتاژ (Code marking)

در اين مرحله بر روي کليه باتري ها به منظور شناسايي و رديابي محصول ، بر روي درب باتري شماره اي حک مي شود .

لازم بذکر است در تمام مراحل بالا بین هر دو دستگاه یک کانوایر ارتباطی وجود دارد.