سیستم های تصفیه هوای سالن ها (Environment protection system)

 

به جهت پاک بودن هوای محیط کار پرسنل تولید و همچنین حفاظت از محیط زیست ، سالن های مونتاژ و شارژ توسط سیستم های تصفیه هوا از وجود ذرات معلق سرب و همچنین بخارات اسید پاک می شوند .

فیلتر های این تجهیزات ، بر اساس برنامه منظم تعمیرات و نگهداری ، تعویض می گردند .

error:

شماره فنیتیپولتاژ(V)آمپر(Ah)جریان لحظه‌ای(A)طول (mm)عرض (mm)ارتفاع (mm)ارتفاع کل (mm)
MF55030L21250300248175188188
MF55530
L21255450248175188188
MF56030L21260480248175188188
MF56650L31266500285174192192
MF57050
L31270550285174192192
MF57450
L31274600285174192192