سیستم های تصفیه هوای سالن ها (Environment protection system)

 

به جهت پاک بودن هوای محیط کار پرسنل تولید و همچنین حفاظت از محیط زیست ، سالن های مونتاژ و شارژ توسط سیستم های تصفیه هوا از وجود ذرات معلق سرب و همچنین بخارات اسید پاک می شوند .

فیلتر های این تجهیزات ، بر اساس برنامه منظم تعمیرات و نگهداری ، تعویض می گردند .

error:

شماره فنیتیپولتاژ(V)آمپر(Ah)جریان لحظه‌ای(A)طول (mm)عرض (mm)ارتفاع (mm)ارتفاع کل (mm)وزن(kg)
MF55030L2125030024817518818813.8
MF55530
L2125545024817518818814.28
MF56030L2126048024817518818814.6
MF56650L3126650028517419219217.24
MF57050
L3127055028517419219217.5
MF57450
L3127460028517419219217.94