واحد اسید سازی (Acid dilution system)

واحد اسیدسازی کارخانه کرمان باتری ارگ کاملا اتوماتیک می باشد . این سیستم اسید را از مخازن اسید سولفوریک خالص و آب مقطر را از واحد تصفیه آب دریافت کرده و بر اساس میزان مورد نیاز و همچنین چگالی درخواستی اسید رقیق شده را به صورت کاملا اتوماتیک تهیه و در مخازن ذخیره آنها تخلیه می کند .

error:

شماره فنیتیپولتاژ(V)آمپر(Ah)جریان لحظه‌ای(A)طول (mm)عرض (mm)ارتفاع (mm)ارتفاع کل (mm)
MF55030L21250300248175188188
MF55530
L21255450248175188188
MF56030L21260480248175188188
MF56650L31266500285174192192
MF57050
L31270550285174192192
MF57450
L31274600285174192192