پنج دلیل خرابی باتری ها:

حتما برای شما نیز اتفاق افتاده است که در نظر داشتید تا از وسیله الکترونیکی خود استفاده نمایید اما آن به انتها شارژ خود رسیده بود یا حتی بدتر، شارژ آن تمام شده بود! و فکر می کردید که چرا این اتفاق الان و در بدترین زمان ممکن روی داده است؟ اگر این ظور است در اینجا توضیح میدهیم که این اتفاق به چه علت وچرا روی میدهد؟

 • مقاومت داخلی: می دانیم که جریان الکتریکی در مدار با مقاومت مواجه میشود. علاوه بر این، خود باتری نیز برای خودش دارای یک مقاومت الکتریکی می باشد. مقاومت داخلی میتواند بسته به نوع الکترولیت، دما، ابعاد و … متغیر باشد. وقتی این مقاومت افزایش یابد منجر به کاهش میزان بازده باتری میشود تا جایی که ناگهان در یک لحظه، باتری دیگر کار نمیکند!
  باتری های سرب اسیدی دارای مقاومت داخلی پایینی هستند در حالی که باتری های قلیایی دارای مقاومت بالایی هستند
 • طول عمر: هرچیزی ،حتی انسان ها، با گذشت زمان از توان عملیاتی آنها کاسته میشود.باتری ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در گذر زمان، مقاومت داخلی باتری افزایش می یابد. این عملکرد برای باتری های شارژپذیر حتی بیشتر است زیرا انها در طی فرایند شارژ بر اثر افزایش مقاومت گرم میشوند که گرما نیز برای باتری ها مضر است. این افزایش مقاومت داخلی تا جایی پیش میرود که در نهایت موجب خرابی و فساد باتری میشود.
 • اتلاف انرژی: باتری ها حتی در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند نیز بخشی از انرژی خود را از دست میدهند. به این فرآیند خود دشارژ باتری میگویند. بر این اساس باتری ها های اصلی(شارژ پذیر) کمترین میزان انرژی را از دست میدهند. که با کاهش سطح شارژ آنها، این مقدار نیز کاهش می یابد. روش تولید، طول عمر باتری، شارژ و چرخه شارژ / دشارژ باتری از عوامل تاثیرگذار بر میزان اتلاف انرژی است.
 • ولتاژ قطع بالا: در باتری های شارژپذیر، تولیدکنندگان تعریفی تحت عنوان ولتاژ قطع ارائه میکنند. ولتاژی که قرار است میزان تخلیه شارژ تا آن مقدار صورت گیرد، ولتاژ قطع گویند. در واقع پس از اتمام شارژ نامی باتری کمی انرژی درون باتری باقی میماند تا با وجود این آستانه شارژ، طول عمر آن افزایش پیدا کند. برای اکثر دستگاه ها یک حد قطع ولتاژ توسط تولید کننده در نظر گرفته میشود. در این حالت باتری قبل از انکه شارژ آن واقعا به اتمام برسد، خاموش میشود.
  اما وجود ولتاژ قطع بالا منجر به خاموشی زود هنگام باتری در هر چرخه میشود که این نیز خود، از عوامل خراب باتری خواهد بود.
 • ذخیره نامناسب انرژی:باتری نیازمند نگهداری و ذخیره مناسب انرژی است. دخیره نامناسب انرژی در حالتی که باتری باتری مورد استفاده قرار نگیرد، دلیل مهمی برای خرابی باتری است. شما باید به دقت دستورالعمل محصول را مطالعه کرده و از نحوه ذخیره انرژی باتری و قطع اتصال آنها در زمانی که مورد استفاده قرار نمیگیرند اطلاع کافی را بدست آورید.

  در اینجا پنج دلیل خرابی زودرس باتری ها ذکر شد و شما احتمالا فکر می کنید که تنها در مورد اخر یعنی ذخیره انرژی میتوانید نقشی داشته باشید و ضرایب تاثیرگذار دیگر به صورت پیش فرض وجود دارند ولی، در واقع اشتراکاتی بین هر یک از این ضرایب و تاثیر آنها بر دیگری وجود دارد. اگر شما یک باتری با کیفیت خوبی را انتخاب نمایید و وسیله الکترونیکی خود را به آن متصل میکنید. باید آن را به دور از دما های بالا یا پایین نگهداری کنید. و به خوبی مراقب آنها باشید. اینگونه حداقل تا آنجا که امکانش را دارید از خرابی های احتمالی پیشگیری به عمل می آورید.